Jeg har 11 års erfaring i arkitektonisk utforming av bolig og fritidsbolig.
I mitt arbeid vil en møte god praktisk og arkitektonisk sans, som sammen utfyller
hverandre og utgjør et prosjekt dere vil merke stoltheten ved.

Jeg er lidenskapelig opptatt av uteområdet og leverer også hageplan/hagedesign i samarbeid med Edens Hage Tananger

Jeg tilbyr:

  • Nybygg
  • Tilbygg/påbygg
  • Fasadeendringer
  • Planløsninger
  • Hagedesign